Karriere

Hvorfor jobbe i Predict?
Predict ble startet i 2020 med et ønske om å utfordre arbeidsmodellen i byråer. Vi hadde en tanke om at det ville gagne både kunde og ansatt å få et mer helhetlig eierskap til kunden – og det viste seg å være helt rett. I dag er vi et solid og lønnsomt selskap med imponerende navn på kundelisten.

Vi som jobber i Predict har alle lang og god erfaring fra bransjen. Vi streber hele tiden for å bli enda dyktigere, derfor er utveksling av faglig kunnskap og erfaringer noe som verdsettes høyt. I tillegg til kunnskapsdeling internt, legger vi til rette for og støtter individuelt tilpasset faglig utvikling gjennom kurs.

Som rådgiver hos oss får du jobbe med hele prosessen – fra å utarbeide strategi til å jobbe operativt i konto. Du eier hele kundeforholdet! Vi har i praksis rundt 3-4 kunder hver, og sparrer med kundene våre daglig. Vi har ulike samarbeidsformer med kundene vi jobber med, fra å være en integrert del av en markedsavdeling til å ta ansvar for alt digitalt i samarbeid med interne og eksterne ressurser.

Hos oss får du:
  • God betingelser: Vi er transparente på lønnsnivå i våre utlysninger. I tillegg til god fastlønn har vi en attraktiv bonusordning som baserer seg på selskapets overskudd. 
  • Eget budsjett til faglig utvikling: Vi ønsker å aktivt legge opp til et faglig løp enten i form av gjennomføring av kurs eller tilpasning av den enkeltes kundeportefølje.
  • Gode kollegaer: Vi er en gjeng som trives sammen, med felles interesse for fag og som liker å sparre med hverandre.
  • Spennende kunder: Vi jobber med noen av landets sterkeste merkevarer og gleder oss til enda flere med deg på laget.
  • Trygghet: Vi har hele tiden fokusert på å drifte selskapet på en lønnsom og forsvarlig måte. Økt forutsigbarhet gir ro til å fokusere på de viktige tingene fremfor å slukke branner.
  • Eierskap: Du får tillit og eierskap til egne kunder.
Kort oppsummert: Vi er en arbeidsplass som gir deg stor frihet, mye ansvar, gode betingelser, faglig utvikling tilpasset ditt behov og trygge rammer.

Lyst til å ta en uforpliktende prat?